Jeg tilbyder

Du ved at tiden er inde til forandring, når du erkender, at noget i din nuværende tilstand ikke længere fungerer optimalt - eller måske ligefrem er hæmmende for din livsoplevelse. Måske oplever du sorg, personlige problemer, fobi, angst, stress eller depression o.l. Eller måske har du svært ved at orientere dig i livet, komme fri af fortiden, realisere dit potentiale og finde din vej. Sådan behøber dit liv ikke at være, for der kan gøres noget ved det!

 

Psykoterapi

 

Psykoterapi er en videnskabelig baseret psykologisk behandlingsmetode, som inddrager din livshistorie og har som formål at give dig mulighed for at skabe et andet forhold til de livsoplevelser, der har bidraget til dine livskonklusioner, ved bl.a. at kigge på årsagssammenhænge og frigøre blokeringer.

 

Hypnoterapi

 

Hypnoterapi er en metode, hvor jeg via forskellige teknikker hjælper dig til at få adgang til følelser, erindringer, værdier, overbevisninger, mønstre og automatreaktioner, som ligger i det ubevidste område af sindet. Metoden bruges både i psykoterapi og coaching, hvor det vurderes nyttigt.

 

Coaching

 

Coaching er et godt værktøj til at føre dine drømme ud i livet, fordi det handler om at hjælpe dig til at finde dit potentiale, så du kan bruge det til at skabe og leve det liv du ønsker. Coaching kan skabe bevidsthed om hvilke muligheder du har, hvilke konsekvenser der er, og hvilke veje det er muligt at gå, så du bliver mere tilfreds i dit liv.

 

Filosofisk livsvejledning

 

I Filosofisk livsvejledning samtaler vi om livets store spørgsmål, din virkelighedsopfattelse, din psykologiske og eksistentielle identitet, og de kerneværdier som er styrende i dit liv. Der er her fokus på dit personlige eller professionelle liv, dine behov og motiver - og dine relationer til andre. Er der balance eller konflikt imellem de meningsskabende strukturer, som du lever, handler og beslutter ud fra?

COPYRIGHT © HUMANITET 2013 | ALL RIGHTS RESERVED